skip to Main Content

Kostnaden av lukket oppdrettsteknologi

På oppdrag for Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Reddvillaksen, har Menon belyst kostnaden av å gå over til lukket produksjonsteknologi i oppdrettsnæringen. Vi viser til oppdaterte kostnadsanslag for åpen og lukket produksjonsteknologi, og diskuterer faktorer som påvirker oppdretters valg av produksjonsteknologi.

Vi finner at lukkede produksjonsteknologier i større grad ser ut til å være økonomisk konkurransedyktig med åpne løsninger enn de har vært for få år siden. Mens lukket teknologi har noe høyere investerings- og driftskostnader, er det samtidig rom for store besparelser knyttet til redusert behov for lusebehandling. Vi anslår kostnadene til å ligge et sted mellom 1-12 prosent over snittet for konvensjonell produksjonsteknologi i 2020. Samtidig ligger anslagene lavere enn produksjonskostnadene som mer enn 25 prosent av oppdretterne stod ovenfor i 2020. Terskelen for å gå over fra åpne til lukkede løsninger ser dermed ut til å ha blitt senket.

Notatet kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo