2020 89 2

Koronakrisen kaster nytt lys over grensehandelens konsekvenser

På oppdrag fra Virke Dagligvare har Menon Economics undersøkt hvordan norsk økonomi ble påvirket av den kraftige reduksjonen i grensehandel som oppstod da norske myndigheter stengte grensene i respons på spredningen av koronaviruset i mars 2020.

 Da spredningen av koronaviruset førte til omfattende innreiserestriksjoner fra midten av mars i år, opphørte i praksis muligheten til å handle over grensen for nordmenn. Samtidig økte omsetningen i norske dagligvarebutikker og vinmonopolutsalg, særlig i områder nærme svenskegrensen og spesielt for typiske grensehandelsvarer.

Vi anslår at et varig økt forbruk på norsk side av grensen, sett over et helt år, hadde gitt muligheter for 6,6 milliarder kroner årlig i økt norsk verdiskaping og lagt grunnlag for 8 200 nye arbeidsplasser. I tillegg ville en slik endring medført mer enn 3,7 milliarder kroner i økte inntekter til stat og kommune, ikke inkludert særavgifter knyttet til eksempelvis alkohol, tobakk og sukkervarer.

Notatet fra Menon kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo