skip to Main Content

Menon med fokus på koronakrisens virkning på næringer

Menon har gjennom våren og høsten gjennomført et stort antall analyser av pandemiens økonomiske virkninger for ulike næringer i Norge: Vi har dekket kulturnæringen, reiseliv, offshore leverandørindustri, dagligvaresektoren, maritim næring, prosessindustrien, sjømatnæringen og bygg- og anleggsnæringen. Våre analyser dekker alt fra effekter for enkeltbedrifter (f.eks Norwegian Air Shuttle) til hele sektorer i økonomien.

I økende grad arbeider vi strategisk med utforming og vurdering av offentlige tiltak som skal kompensere for næringenes inntektsbortfall og omstillingsbehov.  

Dersom dere ønsker bistand fra Menon knyttet til dette, ta kontakt med Leo A Grünfeld på telefon 41105133 eller e-post leo@menon.no.

Aktuelle rapporter/notater:

 

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo