Financial Crisis

Korona-gruppe i Menon

Menon opplever et økende antall henvendelser knyttet til effekten av koronavirus og oljeprisfallet på norsk økonomi. Vi vurderer at effektene vil være betydelige, men at handlingsrommet for å håndtere krisen fra myndighetenes side også er stort.

For å hjelpe bedrifter, organisasjoner og ulike myndighetsorganer innen problemstillinger knyttet til Korona, har vi satt ned en egen analysegruppe på temaet.  Gruppen vil blant annet utarbeide egne scenarier for hvordan krisen vil påvirke næringsliv, statlige myndigheter og kommunene.  Videre vil den vurdere hvilke tiltak som er mest effektive for næringene og mest samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Dersom dere ønsker bistand fra Menon knyttet til dette, ta kontakt med Leo A Grünfeld på telefon 41105133 eller e-post leo@menon.no.

Aktuelle rapporter/notater:

 

 

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo