2020 2 2

Konsekvenser av redusert kjøttforbruk

På oppdrag fra MatPrat har Menon i to rapporter sett på konsekvenser for jordbruket og matproduksjonen hvis kjøttforbruket i Norge reduseres det neste tiåret.

Den første rapporten, Økonomiske konsekvenser av redusert kjøttforbruk, omhandler økonomiske konsekvenser for bøndene og kjøttbransjen ved redusert kjøttforbruk. Beregningene tar utgangspunkt i seks ulike scenarier for endringer i kjøttforbruket fram mot 2027. I scenariene beregnes redusert omsetning kjøttbransjen i 2027 sammenliknet med referansebanen med konstant kjøttforbruk per innbygger til mellom 2 og 11 milliarder kroner.

Den andre rapporten, Redusert kjøttforbruk og virkninger for annen matproduksjon, bygger på et scenario fra den første rapporten om 25 prosent reduksjon i forbruket av rødt kjøtt per innbygger. Vi beregner hvor mye av dagens grovfôr- og fôrkornareal som blir overflødig i et sånt scenario, og vurderer i hvilken utstrekning disse arealene kan brukes til å dyrke mer planter til humankonsum. En del jordbruksareal vil gå ut av drift hvis kjøttforbruket reduseres betydelig. Hvor mye som går ut av drift avhenger særlig av om det er gode eller marginale grovfôrarealer som går ut av kjøttproduksjonen.

Kontaktperson i Menon er Siri Voll Dombu.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo