2017 632

Hva blir konsekvensene for torvnæringen dersom bruk av torv utfases for å redusere klimagassutslipp?

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon kartlagt konsekvenser for torvnæringen i Norge av en eventuell utfasing av bruk av torv.
Torv har unike egenskaper som vekstmedium, og mange av de jordproduktene som selge på hagesentre o.l. består hovedsakelig av torv. Men myrene der torven tas ut har også andre viktige funksjoner, blant annet binder myrene store mengder karbon. Når myrene dreneres for at man skal ta ut torv, slippes det ut klimagasser. Som et mulig tiltak for å redusere klimagassutslipp, vurderer myndighetene nå å fase ut uttak av torv. I dette prosjektet har Menon kartlagt torvnæringen i Norge. Vi har undersøkt hvor stor torvnæringen er i dag, hvordan fremtidsutsiktene er og hvilke konsekvenser en eventuell utfasing av torvuttak vil ha for næringen og aktørene. Rapporten i sin helhet kan du laste ned her.