KBNN

Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Konjunkturbarometer for Nord-Norge er nå publisert. Menon har laget prognosene.

Klikk her for artiklene