2021 7 2

Klimaeffekter av sparetiltak i Tønsberg kommune

På oppdrag for Tønsberg kommune har Menon Economics vurdert klimaeffektene av kommunens arbeid med å redusere kostnadene i kommunebudsjettet. Vi har analysert 87 tiltak, hvorav 14 tiltak vurderes å kunne medføre reduksjoner i klimagassutslipp. Utslippsvirkningene er imidlertid vurdert som relativt begrensede sett opp mot kommunens klimamål. Rapporten drøfter videre kommunens generelle muligheter for å redusere utslippen av klimagasser.

Rapporten kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo