2017 792

Kartlegging av handelshindringer mellom norske og nordiske handelspartnere

Menon har sett nærmere på handelsforholdet mellom Norge og de nordiske landene, med et særlig fokus på grensehindre mellom Norge og Sverige. Studien belyser faktorer som bidrar til å gjøre utvekslingen av varer og tjenester svært smidig. Samtidig har vi identifisert områder som norske eksportbedrifter opplever som barrierer for økt handel.

Hovedfunnene i rapporten er

  • Den norsk-svenske grensen er unikt effektiv: Harmoniserte tollprosedyrer og mange arenaer for dialog bidrar til å gjøre grensen til den mest smidige tollgrensen i Europa
  • Tidligere studier viser at de nordiske aktørene opplever at andre nordiske land er de enkleste å handle med: Sammenlignet med ikke-nordiske land (EU eller ikke-EU) opplever nordiske eksportører betydelig mindre problemer i handel med andre nordiske land.
  • Gjenværende handelshindre mellom Norge og Sverige knytter seg hovedsakelig til selve grensepasseringen: Innskrenkning av åpningstidene ved grensestasjonene og usikkerhet knyttet til (fortsettelsen) av dagens transporttillatelser utgjør viktige utfordringer for handelen mellom Norge og Sverige. På den andre side har regelverk knyttet momshåndtering – tidligere beskrevet som en viktig utfordring – blitt harmonisert.

Rapporten kan du laste ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo