Søkelys

Innvandrerarbeidskraftens innvirkning på produktivitet, lønnsnivå og lønnsomhet

Menon har publisert en forskningsartikkel om innvandrerarbeidskraftens innvirkning på produktivitet, lønnsnivå og lønnsomhet i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet. Artikkelen er skrevet med midler fra forskningsprosjektet REISEPOL, et forskningssamarbeid mellom Menon, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Agderforskning. Artikkelen er skrevet av Endre Kildal Iversen, Peter Aalen og Erik W. Jakobsen.

Artikkelen viser at bruk av innvandrerarbeidskraft i bedrifter innen overnattingsbransjen henger sammen med redusert lønnsutvikling og økt lønnsomhet. Resultatet tyder på at bedriftene substituerer arbeidsstyrken i retning billigere arbeidskraft uten å redusere produktiviteten, med økt lønnsomhet som følge. Artikkelen viser også at sammenhengen mellom økt bruk av innvandrerarbeidskraft i bedrifter og redusert lønnsutvikling øker med bedriftsstørrelse. Innen serveringsbransjen finner vi imidlertid ikke det samme mønsteret. Samlet sett synes egenskaper ved bedrifter og bransjer viktig for innvandringens innvirkning på produktivitet og lønnsutvikling, og dette er et interessant tema for videre forskning.

Du finner artikkelen i Søkelys på arbeidslivet nr. 1-2 2017 ved å trykke her .