2018 61 2

Innsatsen for å tilpasse seg klimaendringer vil i stor grad skje på lokalt nivå

Menon Economics, i samarbeid med Sweco, utarbeidet høsten 2017 et måle-, rapporterings- og evalueringssystem (MRE-system) for å styrke klimatilpasningsarbeidet på lokalt nivå. Kommunene Oslo, Bergen og Kristiansand bidro i utvikling av systemet. I forbindelse med Oslo kommunes arbeid med å utarbeide en overordnet klimasårbarhetsanalyse, har Menon Economics bistått med konkretisering og anvendelse av elementer fra MRE-systemet. Arbeidet er finansiert av Miljødirektoratet, og denne rapporten oppsummerer erfaringer og råd fra arbeidet med praktisk anvendelse av de ulike stegene i et MRE-systemet. Formålet er å dele erfaringer med Miljødirektoratet og andre kommuner som arbeider med klimatilpasning, samt å dokumentere arbeidet for Oslo kommune.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson: Simen Pedersen

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo