2020 VF 2

Hvordan inkludere klimarisiko i nytte-kostnadsanalyser i veisektoren?

Menon og Vestlandsforsking har bistått Statens vegvesen i å utvikle metoder for å integrere endringer risiko som følge av klimaendringene i nytte-kostnadsanalyser av klimatilpasningstiltak. Verktøyene er testet ut på delstrekninger av E39 og indikerer at endringer i risiko har stor betydning for resultatene av analysene. Nytte-kostnadsanalyser som ikke tar innover seg klimaendringer, kan overse tiltak som er potensielt svært samfunnsøkonomisk lønnsomme å gjennomføre i dag. Å overse dette kan altså føre samfunnsøkonomiske tap grunnet manglende planlegging. Vi foreslår videreutviklinger av verktøyene for mer presise og robuste analyser.

Rapporten kan lastes ned her.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo