Landbruk og næringsmidler bilde

Landbruk og næringsmidler

Landbruk er sterkt subsidiert og regulert i det norske markedet. Som næring er landbruk en viktig distriktsnæring og bidrar til å opprettholde bosettingen og verdiskaping i distriktene.

Norsk matvareproduksjon beskyttes gjennom høye tollbarrierer. Målt i verdiskaping er landbruk en liten næring i norsk økonomi og kan vanskelig måle seg med de verdiene som skapes i næringslivet. For mange er landbruk en tilleggsnæring til annet lønnet arbeid enten i næringslivet eller kommunal sektor, og bidrar derfor til å opprettholde bosettingen i distriktene. Et aktivt landbruk er viktig for å opprettholde kulturlandskapet og Norge som matprodusent. Flere gårdsbruk ser muligheter innenfor kortreist mat og opplevelser rettet mot turister.

Innenfor landbruk har vi sett spesielt på temaer knyttet til:

  • Landbrukets betydning i den regionale økonomien
  • Evaluering av nasjonal elektronisk infrastruktur for matsikkerhet
  • Evaluering av låne og garantiordninger fra Innovasjon Norge rettet mot landbruket
  • Samfunnsøkonomiske analyser av organisering av alternativ organisasjonsstruktur for LMDs instituttsektor

Kontaktperson

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo