Landbruk og næringsmidler bilde

Landbruk og næringsmidler

Landbruk er sterkt subsidiert og regulert i det norske markedet. Som næring er landbruk en viktig distriktsnæring og bidrar til å opprettholde bosettingen og verdiskaping i distriktene.

Norsk matvareproduksjon beskyttes gjennom høye tollbarrierer. Målt i verdiskaping er landbruk en liten næring i norsk økonomi og kan vanskelig måle seg med de verdiene som skapes i næringslivet. For mange er landbruk en tilleggsnæring til annet lønnet arbeid enten i næringslivet eller kommunal sektor, og bidrar derfor til å opprettholde bosettingen i distriktene. Et aktivt landbruk er viktig for å opprettholde kulturlandskapet og Norge som matprodusent. Flere gårdsbruk ser muligheter innenfor kortreist mat og opplevelser rettet mot turister.

Innenfor landbruk har vi sett spesielt på temaer knyttet til:

  • Landbrukets betydning i den regionale økonomien
  • Evaluering av nasjonal elektronisk infrastruktur for matsikkerhet
  • Evaluering av låne og garantiordninger fra Innovasjon Norge rettet mot landbruket
  • Samfunnsøkonomiske analyser av organisering av alternativ organisasjonsstruktur for LMDs instituttsektor

Kontaktperson

Anne Espelien

Anne Espelien

Partner

anne@menon.no
(+47) 95163971

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo