Industribyggerne Forside

Industribyggerne 2015: En kartlegging av sysselsetting i norske petroleumsrelaterte virksomheter

Menon har i samarbeid med blant annet IRIS laget en oppfølger til rapporten «Industribyggerne» på oppdrag fra Norsk Olje og Gass.

I likhet med forrige rapport viser denne en kartlegging av antall ansatte i norsk petroleumsrettet virksomhet i landets 19 fylker. Rapporten inneholder rundt 90 case som illustrerer industrien i de forskjellige fylkene. I denne rapporten har vi hatt fokus på leverandørbedriftenes ansatte relatert til eksport og finner at ca. 70 000 av de som jobber i leverandørindustrien jobber relatert til eksportvirksomhet. Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktpersoner i Menon er Sveinung Fjose og Kristina Wifstad.