skip to Main Content

Indirekte virkninger av fiskerihavner

På oppdrag for Kystverket har Menon Economics analysert indirekte virkninger av investeringer i syv fiskerihavner. Målet med oppdaget var å gjennomføre en ex post analyse av investeringene, for å identifisere om tiltakene har hatt en innvirkning på lokal verdiskaping og sysselsetting. Resultatene fra våre empiriske analyser viser at virkningene er svært små eller ikke-eksisterende. Teoretiske vurderinger støtter oppunder resultatene og viser at man i liten grad bør forventer at tiltakene har signifikante indirekte virkninger, ettersom tiltakenes direkte effekt på aktivitetsnivå og skipstrafikk i havna er relativt små. Grunnlaget for hvilke ytterligere virkninger dette kan skape for næringslivet rundt havna er derfor svært begrenset. Dette bekreftes gjennom en empirisk analyse av sentrale variabler, der vi ikke klarer å påvise statistisk signifikante effekter av tiltakene, verken direkte eller indirekte.

Menons rapport kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo