skip to Main Content

Helsenæringens verdi

Taktskifte i helseindustrien

I 2016 gikk de toneangivende aktørene innen helseindustrien i Norge for første gang sammen for å utarbeide en rapport hvor målet var å beskrive hele den norske helsenæringen i tall. Årets rapport bygger på fjorårets, med oppdaterte tall og med et bredere datagrunnlag. Samtidig bestreber vi å løfte blikket for å se helsenæringen i en større samfunnsmessig sammenheng.
De viktigste resultatene er:

1. Helseindustrien er nøkkelen til redusert sysselsettingsvekst i behandlingsleddet
2. Taktskifte i helseindustrien – 10 % omsetningsvekst i 2015, over 12 % forventet i 2016
3. Helsenæringens FoU-innsats opp 25 % til over 2,25 mrd. kroner i 2016
4. Helsenæringens samlede utenlandsomsetning 21,5 milliarder kroner i 2016
5. Sterk økning i nyskapingsaktivitet – men liten tilgang på risikokapital gjør det vanskelig å realisere potensialet
6. Store samfunnsgevinster av innovasjon i helsenæringen – men det krever at sykehus og kommuner kan og vil ta i bruk nye teknologier, produkter og løsninger

Rapportens hovedfokus er næringens bidrag i form av verdiskaping. Næringens bidrag i form av samfunnsøkonomisk verdi for innbyggere og helsevesen, er trolig enda større enn verdiskapingsbidraget.
I denne rapporten ser vi først og fremst fremover. Det er fortsatt nok av utfordringer for den norske velferdsstaten. Mange vil til og med hevde at utfordringene knyttet til eldrebølge og folkesykdommer som kreft og demens gir større utfordringer enn noensinne de neste tiårene, særlig i lys av den økonomiske utviklingen. Det er nettopp her helsenæringen kan representere en dobbel mulighet for Norge: Mens inntekter fra flere andre store næringer i Norge vil avta, kan denne næringen vokse til å bli en av de aller største med utgangspunkt i et sterkt voksende globalt marked. Samtidig kan næringen bli et viktig svar på helse- og omsorgsutfordringene de neste tiårene.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo