skip to Main Content

Helsenæringens verdi 2022

Rapporten Helsenæringens verdi ble første gang utarbeidet i 2016 og har som hovedformål å beskrive hele den norske helsenæringen i tall. Årets rapport er den sjette i rekken og den bygger på tidligere års rapporter, med oppdaterte tall og med et bredere datagrunnlag. Det overordnede temaet i årets rapport er helsenæringens samfunnsverdi. Det innebærer at vi ikke bare fokuserer på verdiskapingen i næringen selv, men også på næringens betydning for økt kvalitet og effektivitet i helsesektoren og på brede samfunnseffekter, som styrket livskvalitet og økt deltakelse i arbeidslivet.

En oppdatert helhetlig verdiskapingsanalyse av helsenæringen i Norge gir næringen og alle dens interessenter et felles begrepsapparat og et felles tallgrunnlag. Det er avgjørende for å kunne kommunisere effektivt og enhetlig om helsenæringen i Norge. Det er viktig for næringen selv, men også for myndigheters politikkutforming og for en kunnskapsbasert offentlig debatt. Det er et bredt sammensatt konsortium av organisasjoner i helsesektoren som står bak rapporten. Deltakerne i konsortiet er:

 • Aleap
 • Direktoratet for e-helse
 • Inven2
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • NHO Geneo
 • Melanor
 • Norway Health Tech
 • Norwegian Smart Care Cluster
 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
 • Oslo Cancer Cluster
 • SIVA
 • The Life Science Cluster

Rapporten som lanseres i dag, kan du laste ned her.

Ansvarlig i Menon er partner Erik Jakobsen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo