skip to Main Content

Grønn luftfart i Norge: Løsninger, muligheter og offentlige virkemidler

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon Economics, i samarbeid med Green Future, gjennomført en utredning hvor vi har kartlagt hvor langt den teknologiske utviklingen har kommet i utviklingen av fremtidens lav- og nullutslippsløsninger. Vi ser på norske behov fremover og vurderer om dagens virkemiddelapparat er innrettet på en måte som treffer behovene til luftfartsnæringen. På bakgrunn av dette kommer vi med anbefalinger til konkrete tiltak dersom myndighetene ønsker å legge til rette for en raskere utvikling og implementering av fremtidens fly, som også ivaretar norske behov og interesser.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo