skip to Main Content

Gjennomført kvalitetssikring av Fremtidens opptak

Menon Economics har sammen med Holte Consulting og A2 Norge kvalitetssikret prosjektet Fremtidens opptak.

Vår hovedkonklusjon er at fjerning av risikoen for sammenbrudd i Samordnet opptak er klart samfunnsøkonomisk lønnsomt. Med usikkerheten i det foreliggende beslutningsgrunnlaget anbefaler vi å starte med å løse dette hovedproblemet. Vi ser effektiviseringspotensialet som mer ambisiøse tiltak er ment å utløse, men etter vår vurdering er usikkerheten i prissatte kostnader og nytte høy. Vi er dermed svært usikre på om de reelle kostnadene blir på det nivået prosjektet forventer, og om denberegnede nytten blir realisert. Vi anbefaler derfor å sikre et bedre beslutningsgrunnlag før en større investering gjennomføres.

Prosjektets investeringskostnader er under terskelverdien for Statens prosjektmodell. Gitt prosjektets størrelse var det likevel ønskelig med ekstern kvalitetssikring. Vi har på oppdrag for Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet gjennomført en vesentlig nedskalert kvalitetssikring, en såkalt Supplerende analyse.

Kvalitetssikringsrapporten kan lastes ned her.
Ansvarlig hos Menon er Managing partner Heidi Ulstein.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo