2019 94 2

Gevinster ved kommunesammenslåinger

Menon har analysert tre tidligere kommunesammenslåinger i et prosjekt for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikten er å formidle erfaringer til de nylig sammenslåtte kommunene og senere sammenslåinger. Alle kommunene rapporterer at tjenestetilbudet til innbyggerne er styrket, at de har fått større økonomisk robusthet – særlig de minste kommunene, og at mengde og bredde i kompetansebasen har økt. Kommunene rapporterer også at habilitetsproblemene er redusert etter sammenslåingene. Alle rapporterer økonomisk effektivisering med reduksjoner i antall politikere og restrukturering og nedbemanning av administrasjon, og vi har funnet signifikante besparelser i administrasjonskostnadene. Sammenslåingene har også gitt de nye kommunene rom for tiltrengt omorganisering i organisasjonen.

Vi anbefaler at alle kommunene som nylig har slått seg sammen, eller skal gjøre det senere, utarbeider en nullpunktmåling og en gevinstrealiseringsplan for hvilke gevinster som skal tas ut og hvordan. Det bør legges stor vekt på å sikre at planene er realistiske og at intensjons- og samarbeidsavtalene ikke lover mer enn den nye kommunen kan innfri. Kommunene rapporterer både om at tidlig planlegging og realistiske planer er svært viktig for en vellykket sammenslåing, og negative erfaringer med bindinger til avtaler om lokalisering og opprettholdelse av tjenester. Avtalene må være realistiske både med hensyn til gevinster og kostnader, og en må være tydelig på hvilke resultater en kan forvente de første årene.

Rapporten kan du laste ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo