skip to Main Content

GCE Blue Maritime Cluster – klyngeanalyse

Menon Economics har for femte gang utarbeidet den årlige klyngeanalysen av GCE Blue Maritime Cluster i Møre og Romsdal på oppdrag fra klyngen selv. Rapporten viser utviklingen i den maritime klyngen og sammenligner klyngens utvikling med konkurrenter i Norge og utlandet. Estimater og prognoser for 2020 og 2021 er inkludert i rapporten.

Aktivitetsnivået i klyngen økte markant i både 2018 og 2019 etter flere år med fallende aktivitet. Til tross for den økte aktiviteten har de store lokomotivene i klyngen slitt med betydelige lønnsomhetsutfordringer i nye markedssegmenter. Med bedre etablerte verdikjeder for leveranser til disse markedene, skulle 2020 være starten på en ny periode med lønnsom drift for klyngen. Coronaviruset legger nå imidlertid ytterligere press på lønnsomheten samtidig som det påvirker klyngens markedsutsikter negativt. Utsiktene for nye bestillinger av cruiseskip gjør at industrien, og spesielt verftene, sannsynligvis må gjennom en ny omstilling kort tid etter den forrige.

Rapporten kan du lese her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo