66 20172

GCE Blue Maritime 2017 – Global Performance Benchmark

Den maritime klyngen på Møre er i endring.

Menon presenterte nylig funnene fra årets klyngeanalyse på GCE Blue Maritimes årskonferanse i Ålesund. Rapporten dokumenter hvordan den maritime klyngen i Møre og Romsdal har utviklet seg de siste årene samt hvordan klyngen har prestert sammenlignet med konkurrenter i Norge og utlandet. Den gir også estimater for forventet utvikling i 2017 og fremtidsutsikter for neste år. Rapporten viser at 2017 vil være nok et annet vanskelig år for klyngen. 2017 er dermed det tredje året på rad med fallende aktivitet og lønnsomhet. Siden 2015 har verdiskapingen falt med nesten 40 prosent, og en av fem ansatte har forlatt den verdensledende klyngen. Samtidig viser analysen at det også er positive tegn i horisonten. Gjennom de siste to årene har klyngen vist en imponerende evne til å omstille seg. I de siste to årene har klyngen igjen skiftet sitt markedsfokus og posisjonert seg i voksende markeder både innen maritim turisme (cruise og passasjerfrakt), fiskeri og akvakultur. Når det gjelder markeder, er klyngen sannsynligvis mer diversifisert i 2017 enn noensinne.

Rapporten kan lastes ned her. Spørsmål eller kommentarer kan rettes til partner Erik W Jakobsen eller seniorkonsulent Christian Svane Mellbye.