GUD

G.U.D og Nord-Norge

Statsministeren og 500 ledere fra nordnorsk næringsliv og offentlig sektor er i dag samlet for å drøfte G.U.D. og Nord-Norge. Det handler om globalisering urbanisering og digitalisering. Menon har skrevet en rekke artikler om dette temaet på oppdrag for Agenda Nord-Norge.

Les mer her : www.kbnn.no