skip to Main Content

Fastlandsforbindelse til Dønna og Herøy

Menon har på oppdrag av Helgelandsrådet utført en analyse av reiselivsnæringen på Dønna og Herøy i lys av en fremtidig fastlandsforbindelse. Vi vurderer fremtidige effekter for reiselivsnæringen av en fastlandsforbindelse og drøfter utslagene av å velge en undersjøisk tunnel sett opp mot en løsning med flytebro. Vi retter i denne sammenhengen særlig fokus mot sykkelturismen.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo