skip to Main Content

Evaluering av NCE Tourism

Menon Economics har høsten 2020 gjennomført en evaluering av NCE Tourism på vegne av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Formålet med denne evalueringen er å etablere et kunnskapsgrunnlag fra NCE Tourism sine 10 år i NCE-programmet, som kan bidra til å videreutvikle og forsterke samhandlingen mellom aktørene i klyngen. I den forbindelse har vi evaluert klyngen langs tre dimensjoner: relevans, effektivitet og måloppnåelse.

Da kontrakten med klyngeprogrammet utløp høsten 2019 ble NCET oppløst. I perioden før avvikling ble det jobbet med en videreføring av klyngeprogrammet, men dels på grunn av uenigheter om konsept- og retningsvalg, og dels på grunn av manglende interesse og engasjement fra medlemmene, førte ikke initiativene til videreføring frem.

Klyngen lyktes godt med å etablere seks tematiske opplevelsesnettverk som la grunnlaget for å utnytte synergier mellom medlemmene.  Klyngen har i stor grad lyktes med å bedre vilkårene for møteplasser og nettverksbygging. Dette ser ut til å ha lagt grunnlaget for andre synergier i klyngen, som tilgang på relevante samarbeidspartnere og kompetanse.

Her kan du lese rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo