2020 151 2

Evaluering av NCE Smart Energy Markets

Menon Economics har høsten 2020 gjennomført en evaluering av NCE Smart Energy Markets på vegne av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Formålet med denne evalueringen er å etablere et kunnskapsgrunnlag fra klyngens 10 år i Arena- og NCE-programmet. Evalueringen beskriver og vurderer hvordan klyngen har utviklet seg gjennom perioden, og peker på muligheter og utfordringer i perioden fremover.

Vi finner utgangspunktet for klyngeprosjektet fortsatt er relevant, og at klyngen har gode relasjonelle forutsetninger for å kunne hente ut synergiene mellom medlemmene. Klyngen har adressert utfordringene som ble trukket frem i tidligere evalueringer, og klyngedeltakerne opplever at deres forventninger til klyngen har blitt innfridd i mye større grad enn i evalueringen fra 2016. NCE Smart Energy Markets har bidratt til å skape et norgesledende kompetansemiljø innenfor sitt felt, og har vært instrumentelle i å videreutvikle et tettere samarbeid mellom teknologiselskaper og FoU-institusjoner.

Rapporten kan lastes ned her.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo