2020 150 2

Evaluering av NCE Norway Health Tech

Menon Economics har høsten 2020 gjennomført en evaluering av NCE Norway Health Tech på vegne av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Formålet med denne evalueringen er å etablere et kunnskapsgrunnlag fra klyngens 10 år i Arena- og NCE-programmet. Evalueringen beskriver og vurderer hvordan klyngen har utviklet seg gjennom perioden, og peker på muligheter og utfordringer i perioden fremover.

Vi finner at Norway Health Tech har oppnådd gode resultater og medlemmene er gjennomgående svært fornøyde. Klyngeprosjektet er like relevant i dag som ved opprettelsen for elleve år siden, og klyngen legger til rette for å utnytte synergier, både horisontalt og vertikalt.

Rapporten kan lastes ned her.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo