Evalueringsrapporten peker på ni konkrete anbefalinger som kan effektivisere NVEs ressursbruk ytterligere. Departementet vil sammen med NVE se nærmere på hvordan evalueringens funn kan følges opp på best mulig måte.

Den fullstendige rapporten kan lastes ned her.