skip to Main Content

Evaluering av kontrollordningen for vassdragskalk

Miljødirektoratet forvalter ordningen med kontroll av kalk til vassdragskalking. I denne evalueringen vurderes hvilke negative miljøkonsekvenser kontrollordningen har hindret og hvilken miljørisiko som eventuelt kan oppstå dersom ordningen avvikles. I tillegg gis det anbefalinger for hva som bør skje videre med ordningen. Det anbefales at kontrollordningen for vassdragskalk avvikles i sin nåværende form og at det opprettes en ordning for kontroll av kalk som i større grad bygger på leverandørenes egne systemer med varedeklarasjoner og internkontroll, men der Miljødirektoratet beholder en mulighet til stikkprøvekontroller av kalken gjennom krav nedfelt i anbud og kontrakt. Utredningen er gjennomført av Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE), i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Her kan du laste ned rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo