skip to Main Content

Erfaringer med lisensordning for pengespill i Sverige

I senere tid har en rekke europeiske land, deriblant Sverige i 2019, valgt å gå fra enerettsmodell til statlig lisensordning for pengespill. Menon Economics har, på oppdrag fra Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO), analysert overgangen til lisensordning for pengespill i Sverige. Videre har vi sett på hvordan inntekter til staten og videre til idrett, frivillighet og kultur hadde sett ut hvis man hadde innført en lisensordning i Norge og fått samme utvikling som i Sverige.

Omreguleringen i Sverige har vært nøye evaluert av det svenske Statskontoret. Evalueringen finner at statens inntekter fra pengespill er stabile og den offentlige kontrollen av markedet har økt. Samtidig har andelen problemspillere vært stabilt.

Vi estimerer at, med samme utvikling som i Sverige, ville Norge fått 770 millioner i inntekter fra utenlandske aktører ved overgang til lisensordning. Samtidig ville ikke inntektene fra dagens regulerte aktører reduseres. Det er mye usikkerhet heftet til vårt estimat på regulert omsetning samt inntekter til staten og videre til idrett, frivillighet og kultur. Basert på erfaringen fra Sverige vurderer vi likevel at det er høyst sannsynlig at skatteinntektene skulle komme til å øke i Norge ved overgang til en lisensordning, samtidig som problemspillingen ikke ser ut til å øke. Hvor mye skatteinntektene hadde økt avhenger av hvordan en eventuell fremtidig lisensordning hadde blitt utformet.

Menons rapport kan du laste ned og lese her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo