2019 6 2

Entreprenørskap i Nord-Norge

I denne rapporten ser vi nærmere på entreprenørskapet i Nord-Norge. Vi spør: Er det for lite av det? Er vilkårene for entreprenørskap like gode i nord som i sør her i landet? Hva som kan gjøres for å skape større verdier i Nord-Norge gjennom entreprenørskap i tiden som kommer? Det er grunn til å fastslå at Nord-Norge har et betydelig potensial i form av økt entreprenørskap i tiden fremover. Nord-Norge har langt mindre entreprenørskap i næringslivet enn resten av landet. Det handler mye om hvor tett folk bor her i landsdelen (fravær av store byer), men det finnes mange eksempler på at gründerånden er sterk også i mer grisgrente strøk. Veksten i antall nyetableringer i Nord-Norge de siste årene har vært høy, men ikke høyere enn i resten av landet og bedriftenes evne til å overleve er i stor grad den samme i Nord-Norge som andre steder i landet. Entreprenørskap i Nord-Norge er en viktig kilde til sysselsetting. En av tre jobber i næringslivet i landsdelen finner man i bedrifter som er 10 år eller yngre. Dette understøtter behovet for økt vilje og evne til nyetablering av bedrifter. De trengs. Nordnorske entreprenører viser gradvis sterkere evne til å vokse. Alle nordnorske fylker klatrer raskt på gasellekåringene og ligger nå helt i toppen. AndeIen oppstartselskaper som blir vekstselskaper etter 5 år er nå like høy eller høyere i nord enn i resten av landet. Ser man 20 år tilbake finnes det en rekke eksempler på nye bedrifter i Nord-Norge som nå har vokst seg store og solide, men svært få av dem har blitt virkelig store. Man må reise lenger sør i landet for å finne de bedriftene som har nådd en omsetning på over en milliard kroner. Hva som er årsaken vites ikke, men det kan hvile på manglende vilje til å vokse utenfor landsdelen. Nye bedrifter trenger kapital. 2017 og 2018 var svært dårlige år for tilførsel av kapital til selskaper i tidlig fase i Nord-Norge, og trenden over tid peker klart nedover.  Kun 3 % av risikokapital i norske fond finner veien nordover nå og det meste kommer gjennom investeringsfond med statlig støtte og eierskap. Det er godt mulig at det finnes investeringsvillige nordnorske investorer, men de kanaliserer lite kapital til unge foretak i landsdelen.

Her kan du laste ned rapporten.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo