2020 92 2

Energiutredning for Bergen

Menon har kartlagt historisk energiforbruk i Bergen kommune for årene 2009 til 2018, og framskrevet forbruket til 2030. Etter våre anslag har energiforbruket vært noenlunde uendret det siste tiåret, samtidig som kommunen har hatt en vekst i befolkningen på 11 prosent. Fram til 2030 anslår vi en fortsettelse av trenden, med vesentlig reduksjon i utslipp per innbygger, og økte el-andeler. I vår tiltaksvurderinger, finner vi at vesentlige tiltak for utslippsreduksjoner kan gjennomføres uten økninger i elektrisitetstilføreselen.

Rapporten kan du lese her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo