skip to Main Content

Eierskap og verdiskaping i sjømatnæringen i nord.

Sammen med Salt Lofoten og Nofima har Menon utarbeidet en analyse av lønnsomhet og vekst i sjømatnæringen i Nord-Norge. Vi ser nærmere på hvordan eierstrukturen har endret seg de senere årene og hvilken rolle kapital og investeringer spiller i næringen.

Fiske og oppdrett blir raskt mer kapitalintensivt, samtidig går stadig mer av verdiskapingen til å dekke eiernes investeringer, mens en mindre andel går til de ansatte. En del av eierskapet innen oppdrett er gradvis flyttet sørover, mens eierskapet til kyst og havfiske i hovedsak har blitt værende i landsdelen. I alle deler av næringen har eierskapet samlet seg på færre hender og blitt mer geografisk konsentrert. Disse endringene vil kunne påvirke fordelingen av den fremtidige verdiskapingen i nord.

Rapporten kan lastes ned her
her

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo