skip to Main Content

Egne merkevarer (EMV) innenfor dagligvare i Norge

På oppdrag fra Virke Dagligvare har Menon Economics utarbeidet tre notat om  egne merkevarer (EMV) innenfor dagligvare i Norge. Notatene omhandler aktørbildet innenfor produksjon egne merkevarer, egne merkevarer og innovasjon samt egne merkevarer i norsk dagligvare sammenlignet med andre retailbransjer.

Notat 1: Hvem produserer dagligvarekjedenes egne merkevarer?

Notat 2: Egne merkevarer (EMV) og innovasjon i dagligvare

Notat 3: EMV i norsk dagligvare sammenliknet med andre retailbransjer

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo