2020 71 2

Effektmåling av nasjonale turistveger

Menon Economics har på oppdrag for Turistvegseksjonen i Statens Vegvesen gjennomført en effektmåling av turistvegstrekningene Atlanterhavsvegen og Ryfylke. Formålet med oppdraget har vært å undersøke om strekningene har hatt en positiv virkning på reiselivet lokalt. Analysen er gjennomført med samme metodikk som ble utviklet i forbindelse med effektmålingene av de Nasjonale turistvegene Varanger og Rondane i 2017 og Senja og Gaularfjellet i 2019.

Vi finner at både reiselivsbedrifter og handelsbransjen langs de to turistvegene har hatt en høyere verdiskapingsvekst enn sammenliknbare referansegrupper. Veksten kommer etter ferdigstillelse av de største og viktigste attraksjonene langs strekningene, og er særlig tydelig i Ryfylke.

Vår kvantitative analyse er supplert med 51 kvalitative intervjuer av aktørene langs de to strekningene. Tilbakemeldingene fra intervjuene støtter våre funn om at de Nasjonale turistvegene har hatt en positiv effekt både på reiselivsnæringen og handelsbransjen.

Her kan du lese rapporten.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo