Grensehandel2

Effektene av økende norsk grensehandel

Grensehandelen de siste 12 månedene har økt med 23 prosent og ført til tap av 11 750 arbeidsplasser, tap av 7,8 mrd. kroner i verdiskaping og tap av minst 4,9 mrd. kroner i offentlige inntekter fra skatter og avgifter. Det viser en ny rapport som Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra hovedorganisasjonen Virke.

Den norske grensehandelen har økt kraftig det siste tiåret. Resultatet av dette er tapt omsetning for norsk næringsliv og dermed tapte arbeidsplasser og verdiskaping. Bare fra 2008 og frem til i dag, har den årlige grensehandelsomsetningen økt med 85% til nesten seksten milliarder. Det tilsvarer den samlede omsetningen for alle norske sportsbutikker.
Rapporten fra Menon kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo