skip to Main Content

Digital bioteknologi i Norge

Menon har bistått Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) med en undersøkelse om digital bioteknologi i Norge. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge status for den digitale bioteknologien i Norge, med fokus på verdiskapingsmuligheter, kompetansebehov og utfordringer i innovasjonsprosesser.

Undersøkelsen viser at digital bioteknologi er viktig for fremtidig verdiskaping innen bioøkonomien. Integrering av digitale verktøy i bioteknologi kan gi økt kunnskap, raskere utviklingsløp, effektivisere produksjon og forbedre produktkvalitet. I tillegg muliggjør de nye teknologiene grensesprengende innovasjoner. Stadig lavere kostnader knyttet til bruk av teknologiene skaper en helt unik situasjon for lønnsomhet og forretningsutvikling. Fordelene med digitalisering kan løse noen av de tradisjonelle utfordringene for næringsutvikling innen bioteknologisektoren som langt utviklingsløp og høye kostnader. Dette vil igjen kunne tiltrekke mer risikokapital, noe som observeres i internasjonale investormiljøer og innen digital helse i Norge.

Rapporten kan lastes ned her: https://www.ntnu.no/documents/1268915325/1273956873/Den+digitale+bioteknologien+i+Norge_Rapport.pdf/082e6f84-6557-4081-b078-6d1e32ef985f

 Andre lenker med omtale av undersøkelsen:

https://www.ntnu.no/dln/senter-for-digitalt-liv-norge

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Ny_rapport_om_den_digitale_bioteknologien/1254025695558?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/03/22/digitalt-orienterte-bioteknologibedrifter-har-farre-innovasjonsutfordringer/

 

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo