skip to Main Content

Er data «den nye oljen» for Norge?

På oppdrag fra NHO har Menon, i forbindelse med NHOs «Veikartprosess», utarbeidet rapporten «Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?». Rapporten viser vi at data som ressurs ikke kan sammenlignes direkte med olje, eller fornybare naturressurser. Men verdiene vi vil kunne hente ut av data er utvilsomt på nivå med oljen. Den norske dataøkonomien representerer allerede i dag en årlig verdiskaping på ca. 150 milliarder.

Verdiene for samfunnet omfatter imidlertid langt mer enn bare BNP-bidraget. I rapporten viser vi at verdiene fra data er tredelt:

  1. Datanæringen, dvs. arbeidsplasser i næringslivet som benytter data som hovedressurs i sin verdiskaping, og samfunnets inntekter fra denne verdiskapingen.
  2. Produktivitetsveksten som bruken av ressursen data gir i resten av offentlig og privat sektor, og de økonomiske verdiene dette genererer i form av økt BNP.
  3. Velferdsøkningen som bruken av ressursen data gir i form av bedre offentlige tjenester (eller reduserte offentlige utgifter), bedre helse, færre ulykker, reduserte køer, reduserte klima- og miljøproblemer og mange andre samfunnsøkonomiske effekter.

Lanseringen av rapporten skjer torsdag 16. januar kl. 13.00.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo