2020 134 2

Best egnede tiltak når barn og unge skal bo utenfor hjemmet

På oppdrag fra Bufdir har Menon, i samarbeid med Elisabeth Backe-Hansen og Dag Ellingsen ved OsloMet, ferdigstilt tre rapporter innenfor prosjektet «Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmet». De to første rapportene dokumenterer faglitteratur og praksis i norsk barnevern om oppfølging av fosterbarn og fosterhjem og uønsket oppsplitting av søskenflokker.

Denne rapporten utgjør siste del av prosjektet og handler om hvordan man kan finne best egnede barnevernstiltak for barn og unge som skal bo utenfor hjemmet. Rapporten kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo