skip to Main Content

Best egnede tiltak når barn og unge skal bo utenfor hjemmet

På oppdrag fra Bufdir har Menon, i samarbeid med Elisabeth Backe-Hansen og Dag Ellingsen ved OsloMet, ferdigstilt tre rapporter innenfor prosjektet «Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmet». De to første rapportene dokumenterer faglitteratur og praksis i norsk barnevern om oppfølging av fosterbarn og fosterhjem og uønsket oppsplitting av søskenflokker.

Denne rapporten utgjør siste del av prosjektet og handler om hvordan man kan finne best egnede barnevernstiltak for barn og unge som skal bo utenfor hjemmet. Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo