Scooter

34 kommuner har til sammen etablert om lag 2 500 km løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter

I 2015 vedtok Stortinget en endring i motorferdselloven som fra 19. juni samme år åpnet for at kommunene kan etablere løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter, forankret i egen kommunal forskrift om løypenettet i sin kommune. Klima- og miljødepartementet ga Miljødirektoratet i oppdrag å gjennomføre en løpende evaluering av effekten av de nye reglene for snøskuterløyper for rekreasjonskjøring gjennom perioden 2016 til 2020. Menon Economics har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) vurdert effekter av lovendringen. I vår kartlegging for 2020 finner vi at 34 kommuner samlet har etablert om lag 2 509 kilometer snøskuterløyper for rekreasjonskjøring i tråd med de nye reglene. Det etablerte løypenettet sett i sammenheng med utvikling i registrerte snøskutere taler for at snøskuteraktiviteten har økt. Vi har ikke empirisk grunnlag til å vurdere nye reglenes effekt på næringsaktivitet og ulovlig kjøring.

Lenke til rapporten.

Ved spørsmål ta kontakt med Simen Pedersen.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo