2020 37 2

Mer enn 2600 nordmenn dør av hjertesvikt hvert år

I en tid hvor vi rammes av en alvorlig virus-pandemi (Covid-19) som tar mange liv, kan det være grunn til å påpeke at over 2600 nordmenn dør av hjertesvikt hvert år, og at mange dør altfor tidlig.

Menon har vurdert ulike tiltak for å redusere de årlige samfunnskostnadene på nærmere 50 milliarder kroner knyttet til hjertesvikt, på oppdrag fra Novartis. Vi finner at det er fullt mulig å sikre mange flere gode leveår gjennom relativt enkle og kostnadseffektive tiltak, hvis helsemyndighetene vil prioritere dette. Funnene er publisert i en rapport samt i en forskningsartikkel i publikasjonen Hjerteforum.

Rapporten fra Menon kan lastes ned her.

Kontaktperson i Menon er partner Erland Skogli.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo