skip to Main Content

To nye notater om olje- og gassnæringen

Menon har i forbindelse med den nye energimeldingen fra Regjeringen utarbeidet to notater om olje- og gassnæringen. I det ene notatet har vi undersøkt kompetansesammensetningen i næringen, basert på mikrodata. I den andre rapporten har vi beregnet totale sysselsettingseffekter av olje- og gassnæringens aktivitet.

Her kan du laste ned de to publikasjonene.

Beskrivelse av status og utvikling i kompetansenivå i olje- og gassnæringen

Totale sysselsettingseffekter av olje- og gassnæringen i 2020

 

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo