Erland Skogli

Partner
erland@menon.no
(+47) 41462142

Erland Skogli er Master of Business Administration (MBA, Frankrike) med spesialisering i strategi samt master i økonomi og statsvitenskap fra Nederland og Norge med spesialisering innen innovasjonsøkonomi. Erland har bred erfaring med næringspolitiske analyser, med særlig vekt på innovasjon i offentlig og privat sektor, og offentlige anskaffelser. Han har også betydelig erfaring fra ulike arbeidslivspolitiske analyser. Videre har Erland lang erfaring fra strategiprosesser, både som rådgiver og leder. Erland har også bransjespesifikk kompetanse innen særlig handel, IKT og tjenestenæringene.

Erland har tidligere vært leder for analyse i både NHO og Virke, jobbet som strategirådgiver i Booz & Co (nå PWC), Ernst & Young og inFuture. Han startet sin karriere som forsker i STEP-Group.